YuLin Brand ShiDuQing Jiaonang 30 Capsules 玉林牌 濕毒清膠囊 30粒

$6.99
运费 结账时计算
  • 品牌:玉林YULIN
  • 分类:非处方药
  • 类别:中成药
  • 药品名称:湿毒清胶囊
  • 药品通用名:湿毒清胶囊
  • 剂型:胶囊剂
  • 用法:口服
  • 适用人群:成人
  • 适用疾病:瘙痒症
  • 适用症状:皮肤干燥